简体中文 |  Nederlands |  English |  日本語 |  한국어 | Vietnamese

diensten

Tư vấn đầu tư

Hà Lan là quốc gia có hệ thống luật và môi trường đầu tư hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Hơn 95% dân số Hà Lan sử dụng tiếng Anh thành thạo và biết ít nhất một vài ngoại ngữ khác.

Trình độ học vấn và ý thức lao động cao cũng là những điểm thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất.

Ngoài cơ sở hạ tầng phát triển rất hoàn thiện, các chính sách thương mại và thuế được đánh giá là minh bạch, công bằng và thân thiện với doanh nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Hà Lan tăng mạnh từ các nhà đầu tư châu Á, chúng tôi cung cấp những dịch vụ tư vấn sau đây.

Trở về

Lĩnh vực tư vấn

 • Tìm kiếm cơ hội đầu tư và đối tác trong kinh doanh tại Hà Lan;
 • Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc doanh nghiệp tại Hà Lan;
 • Kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp;
 • Quản lý lao động và tiền lương;
 • Chế độ thuế và hành chính thuế;
 • Visa làm việc, visa đầu tư, giấy phép lao động;
 • Chuyển giá;
 • Đầu tư gián tiếp – Mua bán và sát nhập doanh nghiệp (M&A);

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để lấy báo giá.

 • contact

  CONTACT

  Locatie Helmond:
  Dutch Accounting House
  Wilhelminalaan 3
  5707 BS Helmond
  The Netherlands
  Tel.: 00-31-(0)492-338282
  Fax: 00-31-(0)492-338283

  Locatie Amsterdam:
  Dutch Accounting House
  Barentszplein 4E
  1013 NJ Amsterdam
  The Netherlands
  Tel.: 00-31-(0)20 53 00 190

  Locatie Delft:
  Dutch Accounting House
  Radex Innovation Centre
  Rotterdamseweg 183C, kmr 0.16
  2629 HD Delft
  The Netherlands
  Tel: 00-31-(0)15 26 82 539

  Postadres:
  Postbus 255
  5700 AG Helmond
  The Netherlands

  Email: info@dutchaccountinghouse.com