简体中文 |  Nederlands |  English |  日本語 |  한국어 | Vietnamese

diensten

Mua bán và sát nhập doanh nghiệp (M&A)

Mua lại hoặc sát nhập các doanh nghiệp hiện tại của Hà Lan là cách nhanh nhất để rút ngắn quá trình thâm nhập thị trường, tăng giá trị cho doanh nghiệp và tránh các thủ tục đầu tư mới.

Trong những năm gần đây, xu thế này ngày càng gia tăng trong các nhà đầu tư đến từ Châu Á. Tuy nhiên, để định giá doanh nghiệp từ nước ngoài không phải là việc dễ dàng.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và định giá doanh nghiệp sẽ hỗ trợ khách hàng tìm được những doanh nghiệp hiện tại của Hà Lan có giá trị đầu tư tốt. Sau khi đã lựa chọn được doanh nghiệp để mua lại, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thỏa thuận và hoàn thành các thủ tục mua lại doanh nghiệp.

Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ giúp quản lý kế toán của doanh nghiệp sau khi đã được chuyển nhượng cho khách hàng.

Trở về

 • contact

  CONTACT

  Locatie Helmond:
  Dutch Accounting House
  Wilhelminalaan 3
  5707 BS Helmond
  The Netherlands
  Tel.: 00-31-(0)492-338282
  Fax: 00-31-(0)492-338283

  Locatie Amsterdam:
  Dutch Accounting House
  Barentszplein 4E
  1013 NJ Amsterdam
  The Netherlands
  Tel.: 00-31-(0)20 53 00 190

  Locatie Delft:
  Dutch Accounting House
  Radex Innovation Centre
  Rotterdamseweg 183C, kmr 0.16
  2629 HD Delft
  The Netherlands
  Tel: 00-31-(0)15 26 82 539

  Postadres:
  Postbus 255
  5700 AG Helmond
  The Netherlands

  Email: info@dutchaccountinghouse.com