简体中文 |  Nederlands |  English |  日本語 |  한국어 | Vietnamese

diensten

Kế toán và quản trị doanh nghiệp

Nắm bắt chính xác được các biến động trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là chìa khóa của thành công. Dutch Accounting House có thể hỗ trợ khách hàng trong nghiệp vụ kế toán và quản trị doanh nghiệp tại Hà Lan.

Trở về

Khi thực hiện các nghiệp vụ dưới đây, chúng tôi sẽ chủ động chỉ ra các điểm còn yếu cũng như rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp để giúp nhà quản lý có hướng giải quyết tối ưu với chi phí thấp nhất:

 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp trực tiếp tại địa điểm của khách hàng hoặc tại văn phòng của chúng tôi;
 • Hỗ trợ cài đặt phần mềm kế toán và đào tạo cho nhân viên của khách hàng;
 • Kê khai các loại thuế liên quan đến doanh nghiệp;
 • Tư vấn về chế độ kế toán của Hà Lan;
 • Lập báo cáo kế toán định kỳ và báo cáo quyết toán cuối năm;
 • Lập các loại báo cáo hành chính;
 • Tư vấn quản lý doanh nghiệp;
 • Đại diện liên lạc với các cơ quan hành chính.
 • contact

  CONTACT

  Locatie Helmond:
  Dutch Accounting House
  Wilhelminalaan 3
  5707 BS Helmond
  The Netherlands
  Tel.: 00-31-(0)492-338282
  Fax: 00-31-(0)492-338283

  Locatie Amsterdam:
  Dutch Accounting House
  Barentszplein 4E
  1013 NJ Amsterdam
  The Netherlands
  Tel.: 00-31-(0)20 53 00 190

  Locatie Delft:
  Dutch Accounting House
  Radex Innovation Centre
  Rotterdamseweg 183C, kmr 0.16
  2629 HD Delft
  The Netherlands
  Tel: 00-31-(0)15 26 82 539

  Postadres:
  Postbus 255
  5700 AG Helmond
  The Netherlands

  Email: info@dutchaccountinghouse.com